Archiv

Záhřeb – Dolní město

Dolní město (v centru města) zabírá oblast mezi Ilicí a železniční tratí, vytvoření moderního centra Záhřebu. Jeho nevýhodami jsou především těžké budovy a obtěžující hluk, …

Read More