Niechlubna Srebrenica

42364397_l

Ludobójstwo na oczach świata

Masakra w bośniackiej miejscowości była największym po zakończeniu II Wojny Światowej aktem ludobójstwa w europie. Miała miejsce w dniach 12-16 lipca 1995 roku (czyli całkiem niedawno) z powodu dążeń serbów do likwidacji bośniackich enklaw (utworzonych przez interweniujące już wcześniej ONZ). Skonfliktowane narody naruszały regularnie utworzone strefy bezpieczeństwa, dopuszczając się prowokacji i mniejszych ataków. Do dziś, strona serbska utrzymuje, że została sprowokowana i zmuszona wręcz do podjęcia tak drastycznego kroku ; zginęło bowiem ponad 8 tysięcy bośniackich muzułmanó. Sprawa nie jest mimo wszystko do końca jasna. Oddziały ONZ zostały poinformowane o planowanym ataku przez samych sprawców. Serbowie domagali się ewakuacji przebywających na terenie strefy bośniackich muzułmanów, uzasadniając, że ich ekspansywna religia zagraża ich państwowości i nie są w stanie dojść do porozumienia na jednej ziemi. ONZ odmówiło, doszło do masakry. Warto dodać, że agresorami były oddziały paramilitarne, nie oficjalne służby tworzącego się państwa serbskiego.

Oddziały stabilizacyjne ONZ nie mają w myśl prawa międzynarodowego kompetencji do brania udziału w lokalnych konfliktach i zajmowania stron – nie zrobiły zatem nic.

W 2001 roku, w Hadze odbył się proces przeciwko bezpośredniemu przywódcy masakry, oraz politykach kierujących procederem, w tym przeciw prezydentowi Milosevicowi.

Kategorie: Konflikty

Dodaj komentarz