Archívy

Záhreb – Dolné mesto

Dolné mesto (v centre mesta) zaberá oblasť medzi Ilicou a železničnou traťou, vytvorenie moderného centra Záhrebu. Jeho nevýhodami sú predovšetkým ťažké budovy a nepríjemný hluk, …

Read More