Archívy

Záhreb – Gradec

Gradec – K dosiahnutiu stredovekého hradiska, treba sa vrátiť z katedrály do Dolac a odtiaľ nasledovať Skalinskú, Tkalćićevą a Radićevą (hore).

Kamienna

Read More