Archívy

Prístup z Poľska do Chorvátska

Cesta z Poľska do Chorvátska.
Rovina. Chorvátske letiská poskytujúce zahraničné lety sa nachádzajú v Záhrebe, Split, Dubrovník, Puli, Slová, Zadar a Osijek, lądują na nich

Read More

Plánovanie cesty do Chorvátska

Plánovanie cesty do Chorvátska

Informácie o zaujímavých miestach je možné získať ešte pred príchodom do Chorvátska: listom, faxom alebo e-mailom. Jednym ze źródeł informacji

Read More