Monthly Archives: srpanj 2000

Savudrija

Na sjeverozapadnom vrhu Istre, Savudrija se nalazi gotovo na granici Slovenije – tipični turistički grad, koju neki smatraju predgrađem Umaga. Turisti hrle k njemu u velikom broju, …

Read More

Istra

Glavne atrakcije Istre:

• Pulski amfiteatar – Dobro očuvana građevina iz 1. stoljeća, šesti po veličini rimski amfiteatar. Najzanimljivije je tijekom ljetnih večernjih koncerata.

• Bazylika

Read More