Historia

historia chorwacji

Republika Chorwacji

Obecne państwo Republiki Chorwacji powstało w efekcie rozpadu Jugosławii w 1991 roku ; śmierć ówczesnego przywódcy Jozipa Broz Tito, oprócz powstania 8 nowych państw zaowocowała też najbardziej poważnym i krwawym konfliktem zbrojnym w europie po zakończeniu II Wojny Światowej.

W czasach dawniejszych, antycznych , była częścią Imperium Rzymskiego, dlatego po dzisiejszy dzień stoją tam pozostałości antycznych budowli, w tym kolumn, koloseów, kapliczek.

Przez następne epoki, przechodziła przez ręce Osmanów, Habsburgów, Napoleona i cesarstwa Austro Węgier. Od końca I Wojny Światowej, w 1918 roku, przez blisko10 lat usiłowała utworzyć własne państwo, lecz w 1929 roku została wcielona w skład państw Jugosławii, w którym została aż do początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.

Skomplikowana historia wywarła zdecydowany wpływ na ten region ; nie jest jednolita etnicznie, językowo, ani religijnie. Także po architekturze zabytków widać mieszankę ścierających się wpływów różnych kultur i mocarstw.

Jak wszystkie post- radzieckie państwa, Chorwacja usiłuje dobić do poziomu standardów zachodnich pod względem rozwoju gospodarczego i społecznym. Jako jeden z najmłodszych członków Unii Europejskiej, wciąż otrzymuje subwencje z Brukseli, służące wspieraniu każdego aspektu rozwoju.

chor2

Komentarze są wyłączone.